2008 California State Science Fair Participants
Lori A. Shirajian


Lori
Project J1627
Lori A. Shirajian, Grade 7 portrait
Faraday's Second Law of Electrolysis
Advisor: Mr. Haixiang Huang
School: Merdinian (C&E) Armenian Evangelical School, Sherman Oaks, Los Angeles County
CSSF_bar
California State Science Fair / 2008 / Portraits / CalifSF@usc.edu